גלשן בהתאמה אישית

תקנון אתר

לפני הכל אנחנו גולשים ואנחנו פה בשביל גולשים, כל אשר בא בשערנו הוא גולש וכל גולש הוא משפחה.

ברוכים הבאים לאתרULTRAWAVE  (להלן: "האתר") 
האתר הינו חנות אלקטרונית לממכר מוצרים לרבות ביגוד ואביזרים נלווים. 
כל האמור בתנאי השימוש (להלן גם "ההסכם") נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, ואולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.
הצהרת הלקוח ותנאי שימוש השימוש באתר, לרבות רכישה ו/או כל שימוש המוצע בו, המידע ו/או התוכן המוצג באתר לרבות באמצעות מערכת ההודעות ו/או המיילים (להלן: "השירותים"), הינו בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. 
הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש באתר, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של ההסכם, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או עובדיו, בכל הקשור להוראות והתנאים של ההסכם.

תנאים כלליים:

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה למוצר הנמכר.  מודגש, כי האתר יעשה כל שביכולתו בכדי להציג תמונות מדויקות ככל האפשר, אך כאמור התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר. מחירי המוצרים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי הדין. האתר אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר. 

מי רשאי להשתמש באתר

כל אדם רשאי להשתמש בשירותים המוצעים באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
למשתמש מלאו 18 שנים; 
המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה; 
המשתמש הוא בעל כתובת בישראל;
המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; 
המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף ,שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי

האתר זכאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא, לרבות אך לא רק בכל אחד מהמקרים הבאים:

המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
המשתמש הפר תנאי מתנאי הסכם זה; 
המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים במתכוון;
המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או במי מטעמו ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
במקרה בו כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
ביצוע הזמנה רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. 
מילוי כל הפרטים, לרבות פרטי כרטיס אשראי וכתובת מלאה מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. מסירת כל הפרטים באופן מדויק תבטיח את ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות. מיד לאחר ביצוע ההזמנה יבצע האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תקבל הודעה כי העסקה אושרה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי תקבל הודעה מתאימה ותידרש לעדכן אמצעי תשלום אחר, כל עוד לא עודכן אמצעי תשלום אחר, הרי שההזמנה תבוטל ולא תהא לך כל טענה נגד האתר בנדון.
מודגש בזאת, כי אישור פעולת הרכישה מותנה בהמצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/ או במועד ההזמנה. 
מובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר ולא ניתן לספק אותו.
במקרים אלו הנהלת האתר תבטל את העסקה ותשיב לך כל סכום ששילמת, אם שילמת להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב, במקרה ובוצע חיוב, בגין פעולת הרכישה. ביטול הזמנה יבוצע בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 10. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראייה חלוטה לנכונות הפעולות. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אספקה ומשלוח רכישה דרך האתר מותנית במינימום הזמנה בסך 100 ₪  עלות המשלוח כ-20 ₪, למעט מוצרים בעלי עלות מיוחדת שתצוין בעת ההזמנה ולמעט מקרים בהם הלקוח בוחר באופצית “איסוף עצמי” בהזמנת מספר מוצרים/פריטים תחויב עלות המשלוח עבור פריט בודד ועבור המשלוח היקר באם ישנם הבדלי עלויות משלוח.  וזמן ההגעה הינו תוך 10 ימי עסקים ממועד הרכישה , בכפוף להמצאות המוצר במלאי. שעות השליחות הנן בין השעות 09:00 ועד 18:00 בימים א' עד ה' וביום ו' עד השעה 13:00- השליחות מגיעה בתיאום מולך. בסעיף זה- ימי עסקים הינם ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים.  במקרה של עיכוב תיצור הנהלת האתר עמך קשר על מנת ליידעך בעיכוב.  האתר אינו אחראי על עיכובים באספקות אשר נובעים מאירועים שאינם בשליטת האתר. האתר, כמובן, יעשה כמיטב יכולתו לספק את ההזמנה במועד. האתר לא יהיה אחראי לכל עיכוב ו/או איחור בביצוע אספקת המוצר אשר נגרם כתוצאה מאירועים אשר אינם בשליטתו או כתוצאה מכוח עליון. למען הסר ספק, מודגש כי בשום מקרה לא תהא זכאי לכל פיצוי בגין כל עיכוב ו/או איחור ו/או תקלה במועד האספקה.
אחריות האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי הסכם זה – תהא עילת התביעה אשר תהא,לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. ככל ונפלה טעות סופר ו/או טעות קולמוס בתיאור המוצר לא יחייב הדבר את האתר ו/או את הנהלת האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי. האתר אינו אחראי לשימוש שייעשה על ידך במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר. מדיניות הגנת הפרטיות מובהר, כי מבוצע שימוש במידע אשר סופק על ידך, אך ורק לצורך ביצוע הזמנתך. לא יבוצע כל שימוש אחר במידע ללא הרשאה שלך אלא אם כן הדבר דרוש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה. האתר נוקט במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות הלקוחות. אבטחת מידע העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL. מובהר, כי הנהלת האתר אינה אוגרת פרטי כרטיסי אשראי במחשבים שלה. סליקת כרטיס האשראי מתבצעת על ידי חברה חיצונית ואו PAYPAL העולמית בצורה המאובטחת ביותר. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, בגין איבוד מידע או שימוש במידע שלא בהרשאה, על אף אמצעי הזהירות הננקטים ע"י האתר כמפורט לעיל.

דיוור ישיר

הינך מאשר לאתר לשלוח אליך דיוור, בין אם לכתובת הדואר האלקטרוני ובין אם באמצעות שליחת הודעת SMS למכשיר הנייד שלך אותם סיפקת עם רישומך לאתר. הדיוור כולל הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים. דיוור זה אינו כרוך בעלות. באפשרותך לבחור שלא לקבל הודעות פרסומיות מהאתר וזאת ע"י יצירת קשר טלפוני עם משרדי החברה. האתר אינו מחויב במכירת המוצר, וזאת אף במקרה בו לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, ולא תהא לך כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או ע"י שליחת פקס ו/או הודעת דוא"ל לכתובת. 

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

ביטול עסקה יבוצע בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות שהותקנו על פיו (להלן: החוק). מזמין יכול לבטל את העסקה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: ביטול העסקה בטרם הוצאת השליחות: 

הנך רשאי לבטל הזמנה של סחורה אשר טרם נשלחה אליך, וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה הנהלת האתר תשיב לך כל סכום ששילמת, אם שילמת להנהלת האתר ו/או תבטל החיוב, במקרה ובוצע חיוב, בגין פעולת הרכישה. מובהר, כי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים. ביטול עסקה לאחר קבלת הסחורה: הנך רשאי לבטל את העסקה תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. מודגש, כי זיכוי כספי יינתן אך ורק על ביטולים שנעשו בתוך 48 שעות מיום קבלת הסחורה, לאחר מכן לא יינתן זיכוי כספי, כי אם זיכוי למימוש באתר. בכל מקרה, זיכוי יבוצע אך ורק לאחר קבלת הסחורה למחסני האתר. מובהר, כי האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים. הזיכוי יועבר אך ורק לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. ביטול העסקה ייעשה בכתב באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ו/או באמצעות פניה לטלפון 099559927. תנאי לביטול העסקה, למעט במקרה של פגם כהגדרתו בחוק, הינו החזרת המוצר באריזתו המקורית ללא כל פגם ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא ומבלי שנעשה בו כל שימוש. במקרה של החזרת מוצר אשר אינו עומד בדרישות אלו, לא תהא זכאי לכל החזר כספי ו/או אחר לרבות שובר זיכוי. במידה ולא הודעת על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם ולא תהא לך כל טענה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר. 

מודגש, כי לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצרי הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים(חליפות גלישה). 

כמו כן, מובהר ומוסכם כי פריטים ב"סייל" או בסוף עונה ניתנים להחלפה תוך 48 שעות בלבד ממועד אספקת ההזמנה.
מובהר ומוסכם כי לא ניתן להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע לעשות במוצר שימוש. 
אין באמור בכדי לגרוע מזכותה של הנהלת האתר לגבות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה המלא או 100 ש"ח לפי הנמוך, ו/או בכדי לתבוע את נזקיה בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו. 
האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם לך ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה. 

הנהלת האתר תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים: 

אזל המוצר מהמלאי ; נפלה טעות סופר ו/או טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. במקרה של תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה שימוש בשירותי האתר באופן תקין.  במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. 

תנאי שימוש

קניין רוחני כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלת האתר. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של הנהלת האתר מראש ובכתב. השם "ultrawave" וכן שם המתחם (www.ultrawave.co.il) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא)הם כולם רכוש האתר. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת הנהלת האתר בכתב ומראש. כל התוכן המילולי,אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות צילומים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר,סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר.

קישורים 

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אין בקישורים אלה בכדי ללמד על תוכנם או מהימנותם של המידע ו/או התכנים המצוי באתרים אלו, בכל מקרה מובהר כי האתר לא יישא באחריות בקשר למידע ו/או תכנים אלו ולא תהא לך כל טענה בגין כך. שינויים באתר והפסקת השירות החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש באתר מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. דין ושיפוט הדין החל על הסכם זה ועל השירות הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם השירות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. ככל שיש סמני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושרותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.